Złoty zyskiwał w ciągu tygodnia, piątek nie przyniósł znaczących zmian