Wartości jednostek funduszy inwestycyjnych – 28.07.2010