W Trzebani produkują prąd ze śmieci

Oddano do użytku Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani koło Leszna. Jest to pierwszy obiekt w Polsce wykorzystujący technologię beztlenowej fermentacji do przerabiania odpadów. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł prawie 25 mln euro.