UOKiK zgodził się na przejęcie Hyperiona przez MNI