Spółka zależna Projprzemu do likwidacji

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Projprzem Bud – spółki zależnej giełdowego Projprzemu – podjęło decyzję o jej rozwiązaniu i przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.