Rząd przyjmie dziś Wieloletni Plan Finansowy Państwa