Renault publikuje wyniki finansowe za półrocze

Renault zapowiada wynik netto w wysokości 823 mln euro przy marży operacyjnej Grupy na poziomie 4% i dodatnim free cash flow wygenerowanym przez sektor samochodowy na poziomie 1,4 mld euro.