Qumak-Sekom ma nowe zlecenie

Qumak-Sekom został wybrany jako dostawca serwerów i oprogramowania do Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, wartość kontraktu wynosi 10,9 mln zł – wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE.