Przychody z prywatyzacji przekroczyły 12 mld zł

Na koniec czerwca Ministerstwo Skarbu Państwa zrealizowało ponad 50 proc. tegorocznego planu prywatyzacji. Przychody z prywatyzacji wynoszą bowiem obecnie ponad 12,5 mld zł , a w tym roku resort planuje pozyskanie 25 mld zł przychodów z prywatyzacji i 4 mld zł z dywidend – poinformowało Ministerstwo Skarbu Państwa w tygodniowym raporcie o prywatyzacji.