Przedsiębiorstwa coraz chętniej zmieniają dostawców energii

Od stycznia do czerwca 2010 r. liczba odbiorców energii z grup A, B i C, którzy zmienili sprzedawcę energii zwiększyła się o 210 proc. – to jest o 3232 odbiorców – informuje Urząd Regulacji Energetyki.