Problem z połączeniem do MySQL do innej maszyny

Mam serwer MySQL na innym serwerze dedykowanym:

Cytat:

mysql> show processlist;
+—–+———————-+———————–+——+———+——+——-+——————+
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info |
+—–+———————-+———————–+——+———+——+——-+——————+
| 278 | root | localhost | NULL | Query | 0 | NULL | show processlist |
| 613 | unauthenticated user | 188.165.238.x:39202 | NULL | Connect | NULL | login | NULL |
+—–+———————-+———————–+——+———+——+——-+——————+

Z poziomu serwera WWW: mysql -h mysql.xxx.pl
ERROR 1042 (HY000): Can’t get hostname for your address


Ping do tego serwera działa normalnie.