Orłowski: działanie rządu wystarczające „na ten moment”

Główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska prof. Witold Orłowski uważa, że zapowiedź rządu dotycząca podwyższenia podatku VAT o 1 punkt procentowy to działanie wystarczające do uniknięcia poważnych problemów budżetowych w przyszłym roku.