NWZ GPW uchwaliło zmiany statutu przed wejściem spółki na giełdę