MSP dopuściło 6 inwestorów do kolejnego etapu prywatyzacji Puław i Polic