Mo-Bruk zainteresowany przejęciami, przeniesie się na rynek główny GPW

Mo-Bruk, firma z branży utylizacji odpadów oraz produkcji paliw alternatywnych, jest zainteresowana konsolidacją swojego sektora, wynika z wypowiedzi prezesa Józefa Mokrzyckiego dla ISB. Mokrzycki potwierdził, że spółka zamierza w ciągu 18 miesięcy przenieść swoje notowania z NewConnect na rynek główny. Spółka rozważa również emisję obligacji.