Leszkiewicz: MSP za prywatyzacją Międzynarodowych Targów Poznańskich