kernel: kworker/0:1: page allocation failure. order:1, mode:0x20

Skutkiem (?albo przyczyną?) jest loadavg rzędu 400, utrzymujący się 1-4 godziny. Później serwer może cały dzień pracować ok. Co o tym sądzicie?

Kod:

Jun 28 11:54:23 sv7 kernel: kworker/0:1: page allocation failure. order:1, mode:0x20
Jun 28 11:54:23 sv7 kernel: Pid: 0, comm: kworker/0:1 Not tainted 2.6.38.8-xxxx-std-ipv6-64 #1
Jun 28 11:54:23 sv7 kernel: Call Trace:
Jun 28 11:54:23 sv7 kernel:  <IRQ>  [<ffffffff810cfca6>] ? __alloc_pages_nodemask+0x556/0x710
Jun 28 11:54:23 sv7 kernel:  [<ffffffff810fb087>] ? kmem_getpages+0x67/0x160
Jun 28 11:54:23 sv7 kernel:  [<ffffffff810fb75f>] ? fallback_alloc+0x1df/0x1f0
Jun 28 11:54:23 sv7 kernel:  [<ffffffff810fb800>] ? ____cache_alloc_node+0x90/0x150
Jun 28 11:54:23 sv7 kernel:  [<ffffffff810fbe42>] ? kmem_cache_alloc+0xd2/0x100
Jun 28 11:54:23 sv7 kernel:  [<ffffffff8178f741>] ? sk_prot_alloc+0x61/0xb0
Jun 28 11:54:23 sv7 kernel:  [<ffffffff8179027e>] ? sk_clone+0x1e/0x2f0
Jun 28 11:54:23 sv7 kernel:  [<ffffffff817e4bc3>] ? inet_csk_clone+0x13/0xb0
Jun 28 11:54:23 sv7 kernel:  [<ffffffff817fb845>] ? tcp_create_openreq_child+0x25/0x490
Jun 28 11:54:23 sv7 kernel:  [<ffffffff817fa853>] ? tcp_v4_syn_recv_sock+0x53/0x220
Jun 28 11:54:28 sv7 kernel:  [<ffffffff8185f7b5>] ? tcp_v6_syn_recv_sock+0x3d5/0x4e0
Jun 28 11:54:28 sv7 kernel:  [<ffffffff817fb6be>] ? tcp_check_req+0x2ee/0x450
Jun 28 11:54:28 sv7 kernel:  [<ffffffff81822ebc>] ? nf_nat_fn+0xac/0x1b0
Jun 28 11:54:28 sv7 kernel:  [<ffffffff817f8e0a>] ? tcp_v4_do_rcv+0x15a/0x270
Jun 28 11:54:28 sv7 kernel:  [<ffffffff817fafbb>] ? tcp_v4_rcv+0x59b/0x8a0
Jun 28 11:54:29 sv7 kernel:  [<ffffffff817db164>] ? ip_local_deliver_finish+0xa4/0x1c0
Jun 28 11:54:29 sv7 kernel:  [<ffffffff817db0ae>] ? ip_local_deliver+0x6e/0x80
Jun 28 11:54:29 sv7 kernel:  [<ffffffff817dae4d>] ? ip_rcv_finish+0x18d/0x380
Jun 28 11:54:29 sv7 kernel:  [<ffffffff817dabf6>] ? ip_rcv+0x236/0x300
Jun 28 11:54:29 sv7 kernel:  [<ffffffff8179b96e>] ? __netif_receive_skb+0x2fe/0x3b0
Jun 28 11:54:33 sv7 kernel:  [<ffffffff810721fa>] ? select_idle_sibling+0xea/0x110
Jun 28 11:54:33 sv7 kernel:  [<ffffffff8179c368>] ? netif_receive_skb+0x78/0x80
Jun 28 11:54:33 sv7 kernel:  [<ffffffff810fb2c1>] ? __kmalloc_node+0x31/0x50
Jun 28 11:54:35 sv7 kernel:  [<ffffffff8179c43c>] ? napi_skb_finish+0x3c/0x50
Jun 28 11:54:44 sv7 kernel:  [<ffffffff817a09b5>] ? napi_gro_receive+0xc5/0xd0
Jun 28 11:54:48 sv7 kernel:  [<ffffffff8162cc96>] ? e1000_receive_skb+0x56/0x90
Jun 28 11:54:53 sv7 kernel:  [<ffffffff81631ef7>] ? e1000_clean_rx_irq+0x287/0x360
Jun 28 11:54:53 sv7 kernel:  [<ffffffff81630b58>] ? e1000_clean+0x198/0x2f0
Jun 28 11:54:53 sv7 kernel:  [<ffffffff8149e970>] ? timerqueue_add+0x60/0xb0
Jun 28 11:54:54 sv7 kernel:  [<ffffffff8179fa32>] ? net_rx_action+0xc2/0x150
Jun 28 11:54:54 sv7 kernel:  [<ffffffff81083b7d>] ? __do_softirq+0x9d/0x140
Jun 28 11:54:54 sv7 kernel:  [<ffffffff810369cc>] ? call_softirq+0x1c/0x30
Jun 28 11:54:54 sv7 kernel:  [<ffffffff8103890a>] ? do_softirq+0x4a/0x80
Jun 28 11:54:54 sv7 kernel:  [<ffffffff81083acb>] ? irq_exit+0x7b/0x90
Jun 28 11:54:54 sv7 kernel:  [<ffffffff81037e74>] ? do_IRQ+0x64/0xd0
Jun 28 11:54:54 sv7 kernel:  [<ffffffff818f44d3>] ? ret_from_intr+0x0/0xe
Jun 28 11:54:54 sv7 kernel:  <EOI>  [<ffffffff814c96dc>] ? intel_idle+0xbc/0x108
Jun 28 11:54:54 sv7 kernel:  [<ffffffff814c96be>] ? intel_idle+0x9e/0x108
Jun 28 11:54:54 sv7 kernel:  [<ffffffff817731fa>] ? cpuidle_idle_call+0x7a/0xe0
Jun 28 11:54:54 sv7 kernel:  [<ffffffff81034c52>] ? cpu_idle+0x52/0x90
Jun 28 11:54:54 sv7 kernel:  [<ffffffff818ecf55>] ? start_secondary+0x165/0x1a0
Jun 28 11:54:54 sv7 kernel: Mem-Info:
Jun 28 11:54:56 sv7 kernel: Node 0 DMA per-cpu:
Jun 28 11:55:04 sv7 kernel: CPU    0: hi:    0, btch:  1 usd:  0
Jun 28 11:55:14 sv7 kernel: CPU    1: hi:    0, btch:  1 usd:  0
Jun 28 11:55:14 sv7 kernel: CPU    2: hi:    0, btch:  1 usd:  0
Jun 28 11:55:14 sv7 kernel: CPU    3: hi:    0, btch:  1 usd:  0
Jun 28 11:55:14 sv7 kernel: CPU    4: hi:    0, btch:  1 usd:  0
Jun 28 11:55:14 sv7 kernel: CPU    5: hi:    0, btch:  1 usd:  0
Jun 28 11:55:15 sv7 kernel: CPU    6: hi:    0, btch:  1 usd:  0
Jun 28 11:55:15 sv7 kernel: CPU    7: hi:    0, btch:  1 usd:  0
Jun 28 11:55:15 sv7 kernel: Node 0 DMA32 per-cpu:
Jun 28 11:55:15 sv7 kernel: CPU    0: hi:  186, btch:  31 usd:  0
Jun 28 11:55:17 sv7 kernel: CPU    1: hi:  186, btch:  31 usd:  0
Jun 28 11:55:19 sv7 kernel: CPU    2: hi:  186, btch:  31 usd:  0
Jun 28 11:55:19 sv7 kernel: CPU    3: hi:  186, btch:  31 usd:  1
Jun 28 11:55:19 sv7 kernel: CPU    4: hi:  186, btch:  31 usd:  0
Jun 28 11:55:19 sv7 kernel: CPU    5: hi:  186, btch:  31 usd:  7
Jun 28 11:55:19 sv7 kernel: CPU    6: hi:  186, btch:  31 usd:  1
Jun 28 11:55:19 sv7 kernel: CPU    7: hi:  186, btch:  31 usd:  3
Jun 28 11:55:19 sv7 kernel: Node 0 Normal per-cpu:
Jun 28 11:55:19 sv7 kernel: CPU    0: hi:  186, btch:  31 usd:  2
Jun 28 11:55:19 sv7 kernel: CPU    1: hi:  186, btch:  31 usd:  0
Jun 28 11:55:19 sv7 kernel: CPU    2: hi:  186, btch:  31 usd:  0
Jun 28 11:55:19 sv7 kernel: CPU    3: hi:  186, btch:  31 usd:  60
Jun 28 11:55:19 sv7 kernel: CPU    4: hi:  186, btch:  31 usd:  0
Jun 28 11:55:19 sv7 kernel: CPU    5: hi:  186, btch:  31 usd: 118
Jun 28 11:55:19 sv7 kernel: CPU    6: hi:  186, btch:  31 usd:  56
Jun 28 11:55:19 sv7 kernel: CPU    7: hi:  186, btch:  31 usd:  88
Jun 28 11:55:19 sv7 kernel: active_anon:1586696 inactive_anon:302709 isolated_anon:1366
Jun 28 11:55:19 sv7 kernel:  active_file:278548 inactive_file:250090 isolated_file:0
Jun 28 11:55:19 sv7 kernel:  unevictable:0 dirty:32887 writeback:57835 unstable:0
Jun 28 11:55:19 sv7 kernel:  free:19635 slab_reclaimable:403460 slab_unreclaimable:109093
Jun 28 11:55:19 sv7 kernel:  mapped:22275 shmem:8866 pagetables:97279 bounce:0
Jun 28 11:55:19 sv7 kernel: Node 0 DMA free:15884kB min:32kB low:40kB high:48kB active_anon:0kB inactive_anon:0kB active_file:0kB inactive_file:0kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:15692kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:0kB shmem:0kB slab_reclaimable:0kB slab_unreclaimable:0kB kernel_stack:0kB pagetables:0kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? yes
Jun 28 11:55:19 sv7 kernel: lowmem_reserve[]: 0 3503 12088 12088
Jun 28 11:55:19 sv7 kernel: Node 0 DMA32 free:42372kB min:8152kB low:10188kB high:12228kB active_anon:1839768kB inactive_anon:402692kB active_file:277616kB inactive_file:277088kB unevictable:0kB isolated(anon):896kB isolated(file):0kB present:3587808kB mlocked:0kB dirty:44172kB writeback:54892kB mapped:3508kB shmem:72kB slab_reclaimable:522892kB slab_unreclaimable:69768kB kernel_stack:7976kB pagetables:108064kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
Jun 28 11:55:19 sv7 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 8585 8585
Jun 28 11:55:20 sv7 kernel: Node 0 Normal free:20284kB min:19972kB low:24964kB high:29956kB active_anon:4507016kB inactive_anon:808144kB active_file:836576kB inactive_file:723272kB unevictable:0kB isolated(anon):4568kB isolated(file):0kB present:8791040kB mlocked:0kB dirty:87376kB writeback:176448kB mapped:85592kB shmem:35392kB slab_reclaimable:1090948kB slab_unreclaimable:366604kB kernel_stack:11352kB pagetables:281052kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
Jun 28 11:55:22 sv7 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
Jun 28 11:55:23 sv7 kernel: Node 0 DMA: 1*4kB 1*8kB 0*16kB 0*32kB 2*64kB 1*128kB 1*256kB 0*512kB 1*1024kB 1*2048kB 3*4096kB = 15884kB
Jun 28 11:55:23 sv7 kernel: Node 0 DMA32: 10211*4kB 97*8kB 38*16kB 1*32kB 1*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 1*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 43348kB
Jun 28 11:55:26 sv7 kernel: Node 0 Normal: 4333*4kB 7*8kB 3*16kB 1*32kB 1*64kB 0*128kB 1*256kB 1*512kB 0*1024kB 1*2048kB 0*4096kB = 20348kB
Jun 28 11:55:26 sv7 kernel: 625375 total pagecache pages
Jun 28 11:55:26 sv7 kernel: 88240 pages in swap cache
Jun 28 11:55:26 sv7 kernel: Swap cache stats: add 50642260, delete 50554020, find 82927141/85759112
Jun 28 11:55:27 sv7 kernel: Free swap  = 5146428kB
Jun 28 11:55:27 sv7 kernel: Total swap = 6289428kB
Jun 28 11:55:27 sv7 kernel: 3145712 pages RAM
Jun 28 11:55:27 sv7 kernel: 66068 pages reserved
Jun 28 11:55:27 sv7 kernel: 14734030 pages shared
Jun 28 11:55:27 sv7 kernel: 2688611 pages non-shared
Jun 28 11:55:27 sv7 kernel: kworker/0:1: page allocation failure. order:1, mode:0x20
Jun 28 11:55:27 sv7 kernel: Pid: 0, comm: kworker/0:1 Not tainted 2.6.38.8-xxxx-std-ipv6-64 #1
Jun 28 11:55:29 sv7 kernel: Call Trace:
Jun 28 11:55:29 sv7 kernel:  <IRQ>  [<ffffffff810cfca6>] ? __alloc_pages_nodemask+0x556/0x710
Jun 28 11:55:31 sv7 kernel:  [<ffffffff8181b5da>] ? ipv4_confirm+0x13a/0x1a0
Jun 28 11:55:31 sv7 kernel:  [<ffffffff810fb087>] ? kmem_getpages+0x67/0x160
Jun 28 11:55:31 sv7 kernel:  [<ffffffff810fb75f>] ? fallback_alloc+0x1df/0x1f0
Jun 28 11:55:31 sv7 kernel:  [<ffffffff810fb800>] ? ____cache_alloc_node+0x90/0x150
Jun 28 11:55:35 sv7 kernel:  [<ffffffff810fbe42>] ? kmem_cache_alloc+0xd2/0x100
Jun 28 11:55:41 sv7 kernel:  [<ffffffff8178f741>] ? sk_prot_alloc+0x61/0xb0
Jun 28 11:55:41 sv7 kernel:  [<ffffffff8179027e>] ? sk_clone+0x1e/0x2f0
Jun 28 11:55:45 sv7 kernel:  [<ffffffff817e4bc3>] ? inet_csk_clone+0x13/0xb0
Jun 28 11:55:45 sv7 kernel:  [<ffffffff817fb845>] ? tcp_create_openreq_child+0x25/0x490
Jun 28 11:55:50 sv7 kernel:  [<ffffffff817fa853>] ? tcp_v4_syn_recv_sock+0x53/0x220
Jun 28 11:55:50 sv7 kernel:  [<ffffffff8185f7b5>] ? tcp_v6_syn_recv_sock+0x3d5/0x4e0
Jun 28 11:55:50 sv7 kernel:  [<ffffffff817fb6be>] ? tcp_check_req+0x2ee/0x450
Jun 28 11:55:50 sv7 kernel:  [<ffffffff8181b5da>] ? ipv4_confirm+0x13a/0x1a0
Jun 28 11:55:51 sv7 kernel:  [<ffffffff81822ebc>] ? nf_nat_fn+0xac/0x1b0
Jun 28 11:55:51 sv7 kernel:  [<ffffffff817f8e0a>] ? tcp_v4_do_rcv+0x15a/0x270
Jun 28 11:55:51 sv7 kernel:  [<ffffffff817fafbb>] ? tcp_v4_rcv+0x59b/0x8a0
Jun 28 11:55:51 sv7 kernel:  [<ffffffff817db164>] ? ip_local_deliver_finish+0xa4/0x1c0
Jun 28 11:55:53 sv7 kernel:  [<ffffffff817db0ae>] ? ip_local_deliver+0x6e/0x80
Jun 28 11:55:58 sv7 kernel:  [<ffffffff817dae4d>] ? ip_rcv_finish+0x18d/0x380
Jun 28 11:57:24 sv7 kernel:  [<ffffffff817dabf6>] ? ip_rcv+0x236/0x300
Jun 28 11:59:48 sv7 kernel:  [<ffffffff8179b96e>] ? __netif_receive_skb+0x2fe/0x3b0