J. Sawicki, Vattenfall Heat Poland, o kierunkach rozwoju ciepłownictwa

Rozwój ciepłownictwa w Polsce w najbliższych kilku latach będzie kształtowany przez regulacje dyrektyw dotyczących emisji przemysłowych oraz system handlu uprawnieniami do emisji CO2 – mówi Jacek Sawicki, prezes zarządu Vattenfall Heat Poland.