Ipopema obniżyło rekomendację dla BZ WBK do ‚trzymaj’ oraz wycenę do 255 zł