IPFailOver a likwidacja maszyny

Do każdego dedyka dostajemy 3xIPFO, czy te adresy "przechodzą" na nowe maszyny? Co się dzieje w przypadku likwidacji jednego dedyka i zastępienie go nowym?