Inwestorzy zagraniczni zainwestowali w polskie papiery skarbowe 105 mld zł

Inwestorzy zagraniczni na koniec czerwca 2010 r. zainwestowali w polskie papiery skarbowe środki o wartości 105.543,54 mln zł wobec 102.978,80 mln zł na koniec maja – poinformowało Ministerstwo Finansów.