IDMSA podtrzymał rekomendację \’trzymaj\’ dla Kredyt Banku i cenę docelową 14,6 zł