H. Trojanowska, MG, o programie energetyki jądrowej

– Projekt programu rozwoju polskiej energetyki jądrowej już jest i zostaje dzisiaj w piątek przekazany do uzgodnień wewnętrznych w Ministerstwie Gospodarki. Nasz program zakłada zainstalowanie do 2030 roku 6000 MW mocy w energetyce jądrowej, bo takie są deklaracje inwestora, którym według wskazań rządu ma być PGE Polska Grupa Energetyczna – mówi Hanna Trojanowska, podsekretarz stanu Ministerstwa Gospodarki i pełnomocnik rządu do spraw rozwoju polskie energetyki jądrowej.