Dziś ostatnia szansa dla Tauronu na WIG20

Jeśli podczas dzisiejszej sesji GPW wartość obrotów akcjami Tauronu osiągnie 110 mln zł lub cena akcji wzrośnie o 3,5 proc. energetyczna spółka dołączy od 17 września do indeksu WIG20. Dzisiejsza sesja jest ostatnią, która będzie brana pod uwagę przy ustalaniu składu WIG20. Według wyliczeń analityków BZ WBK Tauron może wejść do grona największych spółek giełdowych kosztem Cyfrowego Polsatu lub Biotonu.