Białoruś kończy z torturami głodowymi

Białoruś zaprzestaje praktyki karania więźniów zaniżonymi racjami żywnościowymi – podał portal Jeżedniewnik. Rząd w Mińsku wprowadził rozporządzenie likwidujące system kar, który utrzymywał się w zakładach penitencjarnych jeszcze od czasów stalinowskich.