Bezrobocie w Hiszpanii najwyższe od 13 lat, wyniosło 20.09 proc.