Akcjonariusze GPW zdecydowali o zmianie statutu

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych na NWZA jednogłośnie zdecydowali o zmianie statutu mającej zabezpieczyć giełdę przed niekontrolowanym przejęciem.